Børneattest

Kære medlemmer

Bestyrelsen af Solrød Rideklub vil gerne styrke klubben og dens omdømme. Derfor har vi besluttet, at alle underviser, klubbens ansatte samt bestyrelses medlemmerne fra og med 01.03.2018 skal have en børneattest. Derfor vil alle som underviser i klubben blive kontaktet i løbet af den næste uges tid vedr. dette.
Dette tiltag er ikke en mistillid til underviserne men en aktiv og positivt stillingstagen fra klubbens side som vi beder jer alle om at støtte op om.
For at ensrette og lette administrationen, vil det gælde for alle underviser, ligegyldigt at man ”kun” underviser voksne. Eneste undtagelse er hvis du kun underviser dine egne børn. Udover underviserne vil der også blive trukket børneattester på klubbens ansatte samt bestyrelses medlemmerne. Der vil ikke være nogen form for omkostning for underviserne i forbindelse med børneattesten.
Vi håber og tror at du vil støtte op om dette tiltag, som vi er overbeviste om vil være til gavn for klubben og en betingelse for at kunne undervise i klubben fra og med den 1. marts 2018.
Skulle du have spørgsmål i forbindelse med børneattesten er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Med venlig hilsen
Solrød Rideklubs bestyrelse