Generalforsamling 2021 flyttes til 18. maj

Pga. corona nedlukningen har bestyrelsen besluttet, at flytte årets generalforsamling til 18. maj 2021. Vi håber at vi til den tid må samles flere mennesker.