Indkaldelse til Generalforsamling 18 maj 2021 kl. 19.30

Bestyrelsen i Solrød Rideklub inviterer hermed alle medlemmer af Solrød Rideklub til generalforsamling, Tirsdag den 18. maj 2021 kl. 19.30

Sted udmeldes senere

Dagsorden

1. Fejring af championats vindere i 2020

2. Fejring af Æresmedlem 2020

3. Valg af dirigent

4. Formandens beretning

5. Godkendelse af regnskab for 2020

6. Fastsættelse af kontingent

7. Indkomne forslag

8. Valg til bestyrelsen a. Kasser vælges for 2 år (Christina er villig til genvalg) b. Bestyrelsesmedlem vælges for 2 år (Linda er villig til genvalg) c. Bestyrelsesmedlem vælges for 2 år (Gitte er villig til genvalg) d. Bestyrelsesmedlem vælges for 1 år (Søren ønsker at udtræde før tid)

9. Valg af revisorer

10. Valg til sportsudvalg

11. Valg til cafeteriaudvalg

12. Valg til materialeudvalg

13. Valg til sponsorudvalg

14. Valg til juniorudvalg

15. Evt.

Vh Bestyrelsen Solrød Rideklub