Ryttermærke

Der afholdes jævnligt ryttermærkekurser på Solr

Ryttermærkekurserne er en sikkerhedsuddannelse omkring omgangen med heste, som løber over et antal lektioner og afsluttes med en eksamen. Ryttermærkekurserne er iværksat af Dansk Rideforbund.

På Solr er de fleste af ryttermærkekursisterne de helt unge medlemmer. For dem er beståelse af ryttermærkekurserne 1 og 2 eller 3 eller 4 en nødvendighed for at få den såkaldte Rytterlicens, som giver adgang til at starte stævner under DRF. Her ud over skal rytterne ligeledes gennemføre kurset ”Rytter – klar, parat, start”.

Ønsker du at deltage på ryttermærkekursus på Solr, kan du kontakte Karina Høybye på tlf. 28737209