Hestepension

Du og din hest bydes velkommen. For at alle skal kunne føle sig tilpas her, er det nødvendigt, at du overholder følgende retningslinjer
Det er din hest som bor her, hvorfor man altid bør tænke sig om i omgangen med disse.
Det betyder at du/I så vidt muligt kun færdes i den stald din hest er opstaldet i.
• At du/I tager hensyn, når du muger ud og soignerer din hest, således at udmugning på hverdage skal være gjort inden kl. 19.30, weekend inden kl. 17.30 og helligdage efter anvisning.
• Soignering foregår i den stald din hest er opstaldet i – på de dertil indrettede striglepladser.
• Når der muges skal møget køres til og smides på mødingen.
• Soignering af din hest gøres i forbindelse med, at den skal ud og motioneres, således at man ikke optager pladsen på staldgangen længere end nødvendigt.
• Vaskepladsen i blå stald har vandslange og i rød stald, er man velkommen til at vaske, men fra spand.
• Efter udmugning, soignering og afvaskning ryddes straks op, og striglekasser mm, placeres enten i staldskab eller i boks.
• Husk at feje og fjerne evt hestepærer.
• Dækkener bedes ligeledes placeret i boks eller på de dertil indrettede stænger. Dækkener bedes fjernet, når de ikke bruges og fjernes når dækkensæsonen er slut.
• Affald lægges i de opsatte affaldssække og beholdere
Boksene udlejes og opsiges af gårdens ejere. Man har 1 mdrs opsigelse – den sidste i en mdr. Går noget istykker i din hests boks rettes ligeledes henvendelse til gårdens ejere. Det samme gør sig gældende, når det drejer sig om foldene og gårdens fællesarealer. Som lejer skal du en gang årligt male din hests boks – både vægge og tremmer. Du skal jævnligt sørge for at fjerne spindelvæv og andet støv, samt sørge for at vinduet i boksen er rengjort. Boksene afvaskes en gang årligt, hvilket der kommer opslag om, når det er tid til dette. Til boksen hører et strigleskab. Desuden har du mulighed for at få et sadelskab mod et engangsdepositum, som betales til gårdens ejere. Boksleje betales månedsvis forud og inden den 8. i måneden. Der er mulighed for at benytte netbank, dog efter aftale med Rie, ellers betales bokslejen direkte til Rie.
Ridehuskort/facilitetskort betales direkte til Solrød Rideklub som holder til på gården, netbanks nr findes på klubbens hjemmeside. Når man har sin hest opstaldet på gården, færdes som halvpart, eller i øvrigt benytter sig af de af Solrød Rideklub lejede faciliteter, skal man være medlem af Solrød rideklub – se hjemmesiden for yderligere information.
Er du sent hos din hest, skal du sørger for at slukke lyset i staldene før du går samt sørger for at porte og døre er lukket, selvfølgelig afhængig af vejret. Vinduerne kan være åbne afhængigt af vind og vejr, men der må ikke være træk, hvorfor det hyppigt ikke vil være muligt at have vinduerne åbne ud mod parkeringspladsen. Ved luftproblemer eller træk bedes du kontakte Rie.
Biler, cykler, trailere med mere henvises til parkering foran foldene, og ingen andre steder – undtagen ved særlige arrangementer som eks stævner. Hvis du rengører din trailer skal møget på møddingen og ikke fejes ud på parkeringspladsen.
Der er mulighed for fælles vaccination og ormebekæmpelse – afhængig af situationen for dette. Desuden er det formålstjenligt, at din hest er chippet, pga nye regler i forbindelse med foder og slagtning af heste. Ved smitsom sygdom skal lejeren rette sig efter de foreskrevne regler som udarbejdes af dyrlæge og gårdens ejere.
Med hensyn til foder, fodres der med havre og man kan ønske byg. Leje af boks omfatter desuden halm og fri afbenyttelse af møddingplads. Vitaminer, mineraler eller special foder sørger du selv for, samt hvis din hest skal stå på spåner. Spåner kan købes gennem Rie.
Spande med specialfoder osv. skal placeres under siloerne i laden. Wrap i kan i vintersæsonnen købes hos Rie. Du/I organiserer selv efter behov udfra jeres hests forbrug af wrap. Wrappen betales når den leveres. Der forefindes foderplaner, hos Rie som udleverer disse når andre skal fodre.
Din hest kan hele året komme på fold. Der er tre små løbe/jordfolde som bruges efter skema og en græsfold, som kan benyttes hele året. Derudover er der mulighed for sommerfold både for hopper og vallakker, som bruges efter mundtlig samt skriftlig orientering. Vand fås fra vandvogn og alle må give lyd fra sig hvis vandkarerne bliver tomme. Hingstefold findes også, og kan bruges efter nærmere aftale med Rie. Man sørger selv for at tage sin hest ind, ellers må man aftale dette med en af de andre bokslejere eller halvparter mm.
Der findes løbebånd som kan bruges mod betaling i møntboks. Henvendelse skal ske til Marck.
Gårdspladsen, haver, landbrugets lader, garager, værksstedsrum er privat og må kun benyttes efter aftale. Af hensyn til gårdens hunde, er det ikke tilladt at medbringe hunde.
Rygning er kun tilladt på udendørs arealer, og strengt forbudt OVERALT indendørs.
Hvis lejeren er under 18 år, påhviler det forældrene at være den unge behjælpelig med at overholde ovenstående, ligeledes er man som lejer også forpligtiget til at sætte en halvpart ind i ovenstående.
Mht. undervisning og brug af gårdens faciliteter som lejes af Solrød Rideklub: ridehuse, dressur- og springbanen, springmateriel, diverse små skure, rotunde, rytterstuer, toiletter og bad, bedes man orientere sig på klubbens hjemmeside – solrodrideklub.dk.
Håber at du/I må befinde jer godt på gården her, og ved evt. problemer er du/I altid velkomne til at rette henvendelse til gårdens ejere.
Karina Høybye tlf.: 28737209, Marck Høybye tlf.: 26852106, Sara Kiilerich tlf.: 28158165 eller Rie Høybye tlf.: 26852280