Priser

Priser i klubben:
Kontingent under 25 år 400 kr.
Kontingent 25 år og op 600 kr.
Passiv medlem 250 kr.
Indmeldelsesgebyr 50 kr.
Ridehuskort månedligt forud 550 kr.
Ridehuskort kvartalsvist forud 1.500 kr.
Undervisningskort 200 kr.
Alle ryttere, der benytter vore faciliteter skal være medlem af klubben.
Rideklubben udsender ikke opkrævning på ridehuskort – medlemmerne skal selv sørge for at indbetale til klubbens bankkonto.

Vi opfordrer til at lægge afregningen ind som en automatisk overførsel i banken, hvis det er muligt.

De månedlige ridehuskort skal gerne betales inden den 5. i efterfølgende måned, og de kvartalsvise ridehuskort skal gerne betales inden den 5. januar (for 1. kvartal), 5. april (for 2. kvartal), 5. juli (for 3. kvartal) samt 5. oktober (for 4. kvartal).

Indbetalingerne skal ske til konto 2344 1260011290 i Nordea eller via Mobilepay 13623.