Undervisning

Undervisning i Solrød rideklub

Solrød rideklub har ikke en fast berider/underviser ansat. Så hvis du ønsker undervisning skal du gøre følgende:

 • Du skal selv sørger for din undervisning
 • Du finder selv en person du ønsker undervisning af
 • Du aftaler selv undervisning, tid og betaling med din underviser
 • Hvis du ønsker en fast tid hver uge, kan du ansøge denne tid ved at, skrive en mail til bestyrelsen på info@solrodrideklub.dk

  Bestyrelsen af Solrød Rideklub vil gerne styrke klubben og dens omdømme. Derfor har vi besluttet, at alle underviser, klubbens ansatte samt bestyrelses medlemmerne fra og med 01.03.2018 skal have en børneattest. Dette tiltag er ikke en mistillid til underviserne men en aktiv og positivt stillingstagen fra klubbens side som vi beder jer alle om at støtte op om.
  For at ensrette og lette administrationen, vil det gælde for alle underviser, ligegyldigt at man ”kun” underviser voksne. Eneste undtagelse er hvis du kun underviser dine egne børn. Udover underviserne vil der også blive trukket børneattester på klubbens ansatte samt bestyrelses medlemmerne. Der vil ikke være nogen form for omkostning for underviserne i forbindelse med børneattesten.
  Vi håber og tror at du vil støtte op om dette tiltag, som vi er overbeviste om vil være til gavn for klubben og en betingelse for at kunne undervise i klubben fra og med den 1. marts 2018.
  Skulle du have spørgsmål i forbindelse med børneattesten er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

  Det er vigtigt at, vi alle kan komme til at få den undervisning som vi ønsker og det er helt naturligt at, der er meget tryk på ridehusene fra kl. 16 – 19 hvor de fleste af os har bedst mulighed for at udøve vores store interesse, nemlig heste og ridning. HUSK at der skal være plads til os alle og at det altid er nemmere hvis vi kan tale sammen om tingene.

                                                                                                                                                          Bestyrelsen