Ridehus/Bane regler

Ridehuskultur
Når du skal ind i ridehuset, så husk at gør andre ryttere i ridehuset opmærksom på, at du kommer ind. Dette gør du ved at sige højt, klart og tydeligt ”ER PORTEN FRI”. Når rytterne er trukket væk fra porten, og du hører et ”JA”, kan du åbne porten og gå ind.
• Der rides altid venstre mod venstre
• Af- og påstigning skal ske på midten af ridebanen eller ved stigen i siden af banen
• Der skridtes på hovslaget, medmindre der er så få ryttere at andet aftales i fællesskab.
HUSK at fjern hestepærer i ridehusene efter de ”er faldet” og HUSK at tøm de fyldte trillebører – det er et fælles ansvar!
HUSK altid at vis hensyn overfor hinanden, voksne som børn.
Springning
Det er muligt at springe i begge ridehuse – se tider på undervisningsoversigten. Hvis du springer udenfor disse tider, skal du have lov af de andre ryttere, som rider i ridehuset. Er ridehuset tomt, når du går i gang med at sætte spring op/begynder at springe, må du ride og tage spring ned, selvom der kommer andre ind og rider, du må dog max bruge 30 minutter samlet til ridning og nedtagning af spring. Du skal altid tage hensyn til planlagt undervisning, dvs. ikke benytte banerne til spring ind over planlagte undervisningstider – se undervisningsoversigten. Læs regler for løsspringning under punktet løsspring.
Longering
Det er ikke tilladt at longere i det store ridehus. Der må longeres i det lille ridehus, på den bagerste bane samt i rotunden bag ridehuset. Det sidste efter aftale med Rie. Er ridehuset tomt, når du påbegynder longering, må du fortsætte longeringen, selvom andre kommer ind og rider, dog i max 30 minutter fra start. Hvis der er andre ryttere i ridehuset, og du gerne vil longere, skal du have lov af de andre ryttere, før du påbegynder longering. Du skal altid tage hensyn til planlagt undervisning, dvs. ikke benytte ridehuset til longering ind over planlagte undervisningstider – se undervisningsoversigten.
Ved indendørsstævner må der ikke longeres i rotunden. Der kan i stedet longeres på den bagerste dressurbane.
Løsspring
Det er kun tilladt at løsspringe i de i undervisningsplanen angivne tidsintervaller.
Ingen løse heste i ridehusene
Det er ikke tilladt at have løse heste i ridehusene, men i tiderne for løsspring er hestene, der springer naturligvis løse. Der er dog ikke tilladt at have løse heste, der IKKE springer i tiderne for løsspring.
Trækning af hest i ridehusene
Dette må kun foregå i det lille ridehus og altid i træktov, longe eller andet – aldrig kun i grime. Det er tilladt at trække i det store ridehus før eller efter ridning.
Ridehjelm og sikkerhedsvest.
I henhold til DRF sikkerhedsregler skal du altid bære ridehjelm, når du er til hest. Hvis du springer og er under 18 år, skal du altid bære sikkerhedsvest under springningen.
Ridning i grime og træktov er ikke tilladt på klubbens og gårdens område.

Opdateret 11.01.2018