Generalforsamling tirsdag d. 28 Februar 2017

Indkaldelse til generalforsamling
Bestyrelsen i Solrød Rideklub indkalder hermed til generalforsamling

Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19.30
Vi starter med at spise mad sammen kl. 19.00, husk at tilmelde dig på listen i den lille rytterstue eller via SOLR facebook
Mødet og spisning er i den store rytterstue

Dagsorden
1. Fejring af championats vindere i 2016
2. Fejring af Æresmedlem 2016
3. Valg af dirigent
4. Formandens beretning
5. Godkendelse af regnskab for 2016
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet nogle forslag
8. Valg til bestyrelsen
a. Bestyrelsesmedlem vælges for 2 år (Michael ønsker ikke genvalg)
b. Bestyrelsesmedlem vælges for 2 år (Gitte er villig til genvalg)
c. 2 Supp. til bestyrelsen
d. Valg af revisorer 2 stk. for 2 år.
9. Valg til sportsudvalg
10. Valg til cafeteriaudvalg
11. Valg til materialeudvalg
12. Valg til sponsorudvalg
13. Valg til juniorudvalg
14. Evt.f

Vh Bestyrelsen Solrød rideklub

Betaling af ridehuskort

Det er nu muligt at betale kontingent og ridehuskort via mobilepay til 91556225. Der kan selvfølgelig også stadig overføres til reg: 2344 konto: 1260011290

Mvh
Bestyrelsen
21. december 2015